Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc Web i el portal d’Internet (d’ara endavant, el “Web”) és titularitat de GRUPAIR SA, amb domicili social al Carrer Tecnologia, 7 Polígons dels Plans, Sector Gavarreres 08711 Òdena amb CIF: A-08546194. El present avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre GRUPAIR SA i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la Web, es toben sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina Web que GRUPAIR SA posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina Web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present Web no soposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb GRUPAIR SA.

L’accés i navegació en el lloc Web per part de l’usuari soposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se a usar el lloc Web.

Accés a la Web

L’accés a la pàgina Web per part dels usuaris és de catàcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per a accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzaran de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Contingut i ús

La visita al lloc Web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de la propietat intel·lectual i industrial de titularitat de GRUPAIR SA o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc Web amb finalitats que siguin o poguessin sser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per GRUPAIR SA, al lloc Web o als seus continguts.

El titular del Web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, el seu disseny gràfic i els codis són titularitat de GRUPAIR SA i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina Web, ni tan sols encaraque es se citin les fonts, tret que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de GRUPAIR SA. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines Web de l’empresa són propietat dels seus amos i estàn protegits per llei.

GRUPAIR SA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectial i industrial o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el lloc Web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una reníncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de GRUPAIR SA.

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzats prèviament per part de GRUPAIR SA serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. GRUPAIR SA es reserva el dret d’exercitar enfront l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

GRUPAIR SA declara que ha adoptat les mesures necessaries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc Web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, GRUPAIR SA no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
  • L’absència d’errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L’absència de virus i/o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de GRUPAIR SA.
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts incloses en el Web. En conseqüència, GRUPAIR SA no gatantitza que l’ús que fan els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc Web, s’ajustin al present avís legal, ni que que l’ús del lloc Web es realitzi de forma diligent.
  • L’ús per menors d’edat del lloc Web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
  • Els continguts als qual l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

GRUPAIR SA podrà susprendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, GRUPAIR SA comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), GRUPAIR SA es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies

GRUPAIR SA utilitza cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc Web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjaçant les cookies poden ser compartits amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) en la pàgina Web de GRUPAIR SA cap a altres llocs d’Internet té la finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. GRUPAIR SA no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc Web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica,

En el cas de que en altres llocs Web s’estableixin enllaços a la pàgina Web de GRUPAIR SA, no s’entendrà que GRUPAIR SA ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc Web en el qual es conté l’enllaç, tampoc podrà incloure’s en la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

GRUPAIR SA es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc Web en el qual s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions legals i extrajudicials.

Modificació de les condicions

GRUPAIR SA es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal.