Compliment normatiu en equips d’aire comprimit

Garantim la seguretat en el teu centre de treball

A Grup Air, entenem la importància de la seguretat i salut en el lloc de treball. És fonamental que els responsables de centres de treball adoptin mesures que minimitzin els riscos, complint amb el Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Això inclou, per descomptat, les instal·lacions i equips a pressió presents en aquests espais, com és el sistema d’aire comprimit.

Segons el Reial decret 809/2021, es defineix com a equip a pressió qualsevol element sotmès a una pressió màxima admissible superior a 0,5 bars. Així que dipòsits, canonades, calderes i similars, dissenyats per a suportar aquesta pressió, queden dins d’aquesta regulació.

El reglament detalla els requisits de seguretat per a la comercialització, posada en servei, inspeccions periòdiques i condicions de disseny, fabricació i operació d’aquests equips.

Gestió legal integral amb Grup Air

Com a empresa instal·ladora acreditada per la Generalitat de Catalunya, a Grup Air ens encarreguem del manteniment, de les inspeccions obligatòries i d’aportar tota la gestió documental relacionada. Des de la legalització inicial fins a les inspeccions, segons estableix el Reial decret BOE 809/2021 i altres normatives pertinents.

El nostre equip especialitzat du a terme totes les proves legals necessàries per a assegurar-se que els equips no només funcionin de manera eficient, sinó que també operen amb la màxima seguretat.

En resum, ens ocupem que tant les instal·lacions noves com aquelles que estan en funcionament, compleixin de forma exhaustiva amb totes les normatives vigents i les actualitzacions constants.

És crucial tenir en compte que les infraccions a aquesta normativa poden donar lloc a un expedient sancionador o, en els casos més greus on es considera que existeix un risc greu i imminent per a la seguretat, les autoritats poden ordenar la paralització immediata de l’equip i/o de la instal·lació.

Per això, complir amb les inspeccions periòdiques que estableixen les regulacions no només garanteix la seguretat dels treballadors, sinó que també protegeix a l’empresa de possibles multes i la interrupció de l’activitat.

Solucions globals per a les instal·lacions d’aire comprimit

Com a experts en aire comprimit, l’equip tècnic de la nostra empresa ofereix un servei integral tant en equips d’aire comprimit i instal·lacions, complint amb les normatives actuals. El nostre servei abasta els següents aspectes.

  1. Instal·lació d’aire comprimit i posada en servei dels nous equips: Ens encarreguem de la posada en marxa dels nous equips amb total garantia.
  2. Modificació d’instal·lacions existents: Realitzem les modificacions necessàries per a mantenir les instal·lacions actualitzades i segures segons els requeriments actuals, sigui per motiu de la producció o de la normativa.
  3. Manteniment de compressors i inspeccions periòdiques: Gestionem el manteniment regular dels equips i la instal·lació, i les inspeccions obligatòries per llei.
  4. Documentació de referència dels equips: Proporcionem tota la documentació necessària per a la legalització i manteniment dels equips.
  5. Projectes d’aire comprimit i instal·lacions especials: Gestionem projectes especials segons la tipologia de les teves instal·lacions, posant el focus a optimitzar el resultat.

Per a assegurar el compliment de la normativa aplicable en els teus equips d’aire comprimit, confia en els especialistes de Grup Air. Oferim un servei complet, resolem tots els teus dubtes, garantim la seguretat i l’eficiència de les teves instal·lacions. Contacta amb nosaltres.

Més informació: Guia per a la gestió preventiva de les instal·lacions dels llocs de treball: 0.11 Equips a pressió

T’escoltem

Contacta amb nosaltres per a fer-nos arribar les teves consultes o comentaris.

Compartir a les Xarxes Socials

Altres notícies

Controlar l’aire és vital per a la teva empresa

A GRUPAIR ho fem possible