Projectes claus en mà en aire comprimit i gasos

Què és un projecte claus en mà?

En termes generals, encara que és aplicable al sector industrial, un projecte clau en mà és l’alternativa més adequada de realitzar qualsevol tipus de projecte, obra o instal·lació. Amb aquest tipus de modalitat, l’empresa contractada s’encarrega de totes les fases requerides per dur a terme aquest projecte des de la fase inicial de l’avantprojecte fins al lliurament final.

Els projectes industrials clau en mà són un valor afegit pel client

Etapes d’un projecte claus en mà

Els projectes claus en mà són projectes personalitzats per a cada client, atenent les vostres necessitats. Aquest tipus de projectes es realitzen quant l’empresa necessita unes instal·lacions fetes a mida.

Les diferents fases que travessaria el projecte clau en mà són les següents:

 • Anàlisi de les necessitats del client. Per poder fer una valoració inicial del projecte cal identificar les necessitats del client. Cal saber les característiques i objectius del projecte per poder oferir al client una solució personalitzada. Un cop realitzada l’anàlisi de les necessitats del client per l’equip especialista es crea la proposta o solució a mida del que sol·licita.
 • Acordat el projecte, començarà la fase d’enginyeria en què es duu a terme la presa de dades necessàries sobre el projecte a realitzar per a l’elaboració d’un diagnòstic tècnic personalitzat i es realitzen estudis detallats de la viabilitat del projecte, la situació a la qual es desenvolupa i les variables influents; a més d’una mesura de cingleres i un impacte mediambiental.

Conforme amb la valoració inicial es procedeix al disseny del projecte, es realitza la planificació de les accions i es procedeix a l’obtenció dels permisos i llicències requerides, realitzant els tràmits corresponents conforme a la normativa vigent i elaborant i tramitant la documentació tècnica necessària per a l’execució del projecte

A continuació, es procedeix a realitzar el subministrament buscant i seleccionat els proveïdors, materials i equipaments, buscant sempre la millor alternativa possible del mercat i planificant la logística necessària.

 • Un cop tot està preparat, es passa a la fase d’execució del projecte d’acord amb les normatives existents i els estàndards fixats amb el client. Es gestiona l’equip humà qualificat i especialitzat per a l’execució de la instal·lació proposada. Es coordina i supervisa tota l’obra i totes les activitats necessàries per a la realització del projecte.
 • Un cop realitzada l’execució, es procedeix a la posada en marxa del projecte, en què es verifica el del correcte funcionament dels equips i la instal·lació.
 • Després de finalitzar l’obra es fa el manteniment de la instal·lació amb l’elaboració d’un Pla de manteniment específic i executat mitjançant un equip especialista. Es determinen les accions necessàries per al manteniment perfecte de la instal·lació realitzada, s’elabora un timing, per organitzar, planificar i desenvolupar les accions necessàries per al seu manteniment i seguretat, i així optimitzar la gestió i el rendiment de la instal·lació.

Avantatges de les solucions claus en mà per a projectes industrials

L’enfocament de les solucions clau en mà per a projectes industrials ofereix diversos beneficis que fan que aquest servei sigui una bona opció per a l’execució d’obres al sector industrial. Fonamentalment es basen en temps, recursos i inversió. Els projectes claus en mà són solucions personalitzades i a mida basats en estudis de viabilitat. Avantatges d’aquest tipus de solucions són, per exemple:

 • L’empresa contractista proveeix el servei complet, disseny i execució del projecte i no cal preocupar-se per contactar amb proveïdors ni terceres empreses, cosa que implica més comoditat per al promotor.
 • Control total del projecte clau a mà. L’empresa contractista es responsabilitza del disseny i l’obra evitant errors de disseny que solen sorgir i cal corregir amb el retard que això comporta en l’execució de l’obra
 • Temps de lliurament definit. Quan comença el projecte es planteja un protocol d’accions i els seus terminis, que permeten controlar els temps de cada fase de treball.
 • Preu únic fixat prèviament. La proposta econòmica es coneix des del primer moment evitant que hi hagi despeses extres en el desenvolupament del projecte, estalviant en la inversió
 • Major compromís i garanties en el temps de lliurament
 • Menor risc per al client en la presa de decisions. En un projecte clau en mà hi ha menys relacions i contractes, cosa que els fa més pràctics i rendibles
 • Estalvi de recursos per al client en cerca de gestió i solucions. El promotor només té relació amb el contractista que s’encarrega de totes les etapes del projecte
 • Equip d’especialistes dedicat enterament al projecte, cosa que permet un correcte assessorament i desenvolupament.

Consulta als especialistes de GRUPAIR®

T’escoltem

Contacta amb nosaltres per a fer-nos arribar les teves consultes o comentaris.

Compartir a les Xarxes Socials

Altres notícies

Controlar l’aire és vital per a la teva empresa

A GRUPAIR ho fem possible