Generació de nitrogen per a tall per làser

A la indústria del tall per làser cada dia és més habitual que siguin les mateixes empreses les que generin in situ el nitrogen necessari per a l’aplicació de tall per làser.

Des de fa temps, per fer el tall de metalls com a acer inoxidable, acer al carboni o alumini, s’utilitza un raig làser d’alta potència. Quan es vol que el tall sigui un treball de qualitat, s’usa nitrogen com a gas auxiliar per evitar l’oxidació dels materials i també com a gas de purga del feix de làser.

Com que el nitrogen és un gas inert, crea un entorn sense oxigen a la zona de tall evitant l’oxidació i decoloració de les vores de metall seccionades, dissipant a més la calor i ajudant al refredament del material.

A més, el nitrogen en ser un gas sense contaminants s’aprofita per evitar que es produeixin alteracions al feix de làser mantenint neta la seva trajectòria.

Avantatges de la generació de nitrogen en tall làser

Utilitzar un generador de nitrogen té molts avantatges:

  • Podem modificar la puresa del gas, ajustant els costos de producció a les necessitats reals de cada aplicació. Mitjançant un analitzador de zirconi, de què disposa el mateix generador, es realitza una anàlisi continua de la puresa del nitrogen, assegurant que aquesta sigui constant.
  • S’estalvia temps i seguretat en no haver de manipular o canviar dipòsits o cilindres externs d’alta pressió.
  • No hi ha dependència d’empreses externes que subministrin el gas, eliminant comandes, temps de lliurament, variacions de preus, despeses per fuites en transvasaments.
  • S’eviten les pèrdues residuals de gas causades pel minvament quan la pressió de l’ampolla és més baixa que la d’ús i no es pot utilitzar.

A les indústries de tall per làser les necessitats de puresa del nitrogen varien en funció de les característiques del material amb què es treballarà, com el tipus de material o el gruix del mateix, amb un rang de puresa entre el 99,95 % (500 ppm) i 99,999% (10ppm). De la mateixa manera, en funció de les característiques del material se seleccionarà el filtre més adequat per realitzar el tall determinant així la pressió dús del nitrogen i el cabal necessari.

És per això que Grup air fem un estudi previ

  • Es fa un estudi del sistema d’aire comprimit de la planta per analitzar la integració del nou consum d’aire comprimit necessari per a la generació de nitrogen, desenvolupant la solució més eficient i assegurant sempre la continuïtat de servei.
  • Es comprova la qualitat de l’aire comprimit existent i si és adequada per al seu ús amb el generador de nitrogen seleccionat, considerant el nou cabal a tractar. O bé, si cal complementar el tractament amb la incorporació d’algun nou component. A la majoria de les instal·lacions és molt comú integrar un sistema Booster per elevar la pressió del nitrogen fins a la pressió requerida i d’aquesta manera poder realitzar el tall en materials amb gruixos alts utilitzant la pressió del nitrogen requerida

Consulteu-nos sense compromís i us farem una proposta a mida.

T´oferim també la possibilitat d´efectuar un Renting o compra directa dels equips.

T’escoltem

Contacta amb nosaltres per a fer-nos arribar les teves consultes o comentaris.

Compartir a les Xarxes Socials

Altres notícies

Controlar l’aire és vital per a la teva empresa

A GRUPAIR ho fem possible