TCO – Cost total de propietat del teu compressor

Què és el TCO?

TCO - Coste total de propiedad de tu compresor

Sovint llegim aquestes sigles quan llegim articles sobre compressors i maquinària, però què és exactament el TCO o Total Cost of Ownership? i per què és important?

El TCO o cost total de propietat és un concepte que engloba tots els costos significatius que comporta un compressor com el cost energètic, el cost de manteniment i la inversió inicial. En definitiva, és una visió a curt termini de tots els costos i les inversions que seran necessàries durant la vida útil de l’equip.

Sovint, quan es necessita una màquina nova per ampliació o per reposició, es disposa d’un pressupost per executar la inversió. Aquest pressupost normalment només inclou la inversió inicial de compra d’equips, però no té en compte altres costos més a llarg termini com són el cost energètic o el manteniment de l’equip i, tanmateix, aquests costos són molt rellevants durant l’operació de l’equip perquè poden suposar un percentatge molt elevat del cost del cicle de vida de la màquina.

Centrant-nos en el cost energètic, l’eficiència de la màquina pot ser crítica per disminuir el cost total de propietat, ja que suposa al voltant d’un 75% del TCO. Com més eficient és la màquina, menor és el consum elèctric per al mateix cabal, de manera que compressors de cabals similars poden tenir un consum energètic significativament diferent.

La inversió inicial és la quantitat més visible en l’adquisició d’una màquina, ja que és la primera despesa a què cal fer front i sol suposar un 10% del cost total de propietat.

No només l’eficiència i la inversió inicial són importants, el manteniment de la màquina també suposa un import elevat que pot arribar a ser un 15% del cost total de propietat. Per això, quan es barregen diferents propostes d’aire comprimit, és interessant tenir un pressupost incloent-hi l’import del manteniment preventiu de l’equip mitjançant un servei oficial. D’aquesta manera s’eviten sorpreses i s’assegura la cura de la màquina durant els propers anys.

El TCO serà un concepte que a poc a poc s’anirà coneixent més al mercat, ja que aporta avantatges com la transparència de costos a la vida útil de l’equip i la senzilla visualització de les diferències econòmiques que hi pot haver entre equips similars de diversos fabricants.

Quan es requereix un sistema d’aire comprimit és important comptar amb un expert que pugui assessorar i ajudar en la definició del sistema complet. podem ajudar-te?, contacta amb nosaltres.

T’escoltem

Contacta amb nosaltres per a fer-nos arribar les teves consultes o comentaris.

Compartir a les Xarxes Socials

Altres notícies

Controlar l’aire és vital per a la teva empresa

A GRUPAIR ho fem possible